Пробиштип инфо

Ваш термин

Ваш термин

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 

За пациентките кои би сакале да прават контролен тест секоја година, тој ќе се наплаќа по 600 денари од лабораториите кои ги анализираат тестовите

Прочитај повеќе »
Ваш термин

ИНФЕРТИЛИТЕТ

Со терминот стерилитет се означува потполна неможност за зачнување додека инфертилитет е намалена можност за забременување по една до две години активни обиди

Прочитај повеќе »
Ваш термин

 ЗАДОЦНЕТ ПУБЕРТЕТ 

Изостанокот на секундарни сексуални обележја до 14 години и менструација до 16 години се причина за консултација со гинеколог или ендокринолог  

Прочитај повеќе »
Ваш термин

    ПРЕРАН ПУБЕРТЕТ

Пубертетот претставува период од развојот на детето, во кој се довршува растот, а со половото созревање се стекнува способност за репродукција. 

Прочитај повеќе »
Ваш термин

    ЕНДОМЕТРИОЗА 

Бременоста во најголем број случаи предизвикува повлекување на ендометриозата, бидејќи не се лачат хормони кои предизвикуваат нејзин раст и развој

Прочитај повеќе »
Категории