Ваш термин

Ваш термин

АНЕМИЈА ВО БРЕМЕНОСТ

Анемијата во бременост ретко кога е проблем сама по себе, па и покрај терапијата од моите искуства не се постигнува забележително покачување на Hb. 

Прочитај повеќе »
Ваш термин

ПОРОДУВАЊЕ СО ЦАРСКИ РЕЗ

Царскиот рез се изведува во општа или поретко лумбална анестезија, каде жената не чувствува ништо, па од тој аспект може да се каже дека имала среќно породување

Прочитај повеќе »