Пробиштип инфо

Здравје

Здравје

ОСТЕОПОРОЗА

Дијагнозата се поставува со дензиметрија и секоја постара особа треба превентивно да ја направи преку својот матичен лекар

Прочитај повеќе »
Здравје

ПОСТПОРОДИЛНА ДЕПРЕСИЈА

Не само кај депресивните, туку и кај здравите родилки потребна е пофалба од околината, разбирање,поддршка и убав збор, како кај младите мајки би се зацврстила самодовербата со што полесно би се надминал овој за нив специфичен период.  

Прочитај повеќе »
Здравје

КРОНОВА БОЛЕСТ

Со рано откривање на болеста и соодветна рана терапија, како и правилен начин на исхрана, болните од Кронова болест може да живеат нормален, квалитетен и долг живот

Прочитај повеќе »
Здравје

ПАРКИНСОВА БОЛЕСТ

Со навремена и соодветна терапија паркинсовата болест може успешно да се третира со што на пациентот ќе му се овозможи нормално и самостојно извршување на секојдневните активности

Прочитај повеќе »
Здравје

БРЕМЕНОСТ

Кај секоја млада, здрава жена со редовен циклус, изостанокот на менструација буди сомнеж дека станува збор за бременост.

Прочитај повеќе »
Ваш термин

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 

За пациентките кои би сакале да прават контролен тест секоја година, тој ќе се наплаќа по 600 денари од лабораториите кои ги анализираат тестовите

Прочитај повеќе »
Ваш термин

ИНФЕРТИЛИТЕТ

Со терминот стерилитет се означува потполна неможност за зачнување додека инфертилитет е намалена можност за забременување по една до две години активни обиди

Прочитај повеќе »
Категории