Филмска и театарска програма за месец Декември

Домот на културата „Злетовски рудар“ Пробиштип ја објави филмската и театарска програма за Декември

Програма Декември 2022 (може да има измени и дополнувања)

Датум: 07.12.2022 година

Татарска претстава за деца ,,Новогодишна авантура“

Време: 10:00 часот, 11:00 часот

Место: кино сала ,,Рудар“

Влез:100 денари

One Wo/Man Comedy Show, Надица Петрова, Која сум Јас

Време 19:00 часот

Место: кино сала ,,Рудар“

Влез: 100 денари

Датум: 10.12.2022

Театарска претстава: Самоубиство во самоодбрана, Театар Отпишани

Време: 19:00 часот

Место : кино сала ,,Рудар“

Влез: 150 денари

Датум: 15.10.2022

Проекција на филм: Света Петка:Крст во Пустината

Место: кино сала ,, Рудар“

Време: 19:00 часот

Влез: 150 денари

Датум: 22.12.2022

Проекција на филм: Небеса

Место: кино сала ,, Рудар“

Време: 19:00 часот

Влез: 100 денари

Сподели на Facebook и Twitter