Ликовна изложба на Акиме Насуфи Реџепи

Изложбата на Акиме Насуфи Реџепи ќе биде отворена на 29.09.2023 година (петок) со почеток од 12:30 часот во Салонот при Дом на културата ,,Злетовски Рудар" Пробиштип

Најновата изложба на Акиме Насуфи Реџепи за разлика од претходните изложби кои ја рефлектираа тенденцијата кон апстракционизам, отсликува развиена креативна артикулација која се манифестира преку уникатната игра на бои и плетење на материјали за повеќекратна употреба, што ја трансформира. слики во речиси тридимензионални. 

Неверојатната комбинација на бои, без разлика дали станува збор за акрили или масла, или нивната комбинација, со парчиња текстил од различни големини, прикачени на ткаенината, ја создаваат просторната димензија на сликите. Овој необичен, трансцендентен реализам, кој го оцртува дијалогот помеѓу фрагментите од бојата и текстилот, помеѓу традицијата и модерноста, помеѓу временските фрагменти и имагинарната целина, на перципирачот му нуди конзистентна структурна порака за судбината на жените во минатото и денес. Акиме Насуфи Реџепи, веќе докажана како персонификација на силен интелектуален и креативен дух, на оваа лична изложба, која има тема „Биографија на една жена”, со импресионистички стил ја претставува жената како симбол на животот итрагедиите од витално значење. 

Во композициите на нејзините слики не ја среќаваме жената во нејзините карактеристични полови улоги, работи во кујна, перење алишта, везење или работа на терен, како што е вообичаено да се претстават жените во класичните слики, туку на оваа изложба жената таа е претставена во нејзината онтолошка улога, како човечко суштество кое има загриженост за нејзината улога и позиција, за својата судбина. Значи, на овие слики жената ни е претставена како историски субјект, а не како општествен објект! Дури и на сликите каде доминираат темните бои, таа не ни е претставена како падната, предадена, туку во очај, барајќи решение, пркоси на судбината. Нејзините раце се гледаат и на теренот како се обидува да ни понуди решенија, експлодирајќи го патријархалниот, економскиот, политичкиот или историскиот терен. 

На сликите каде што авторката виртуозно манипулира со светлечките бои, понекогаш силни, а понекогаш студени, таа ја претставува жената како суштество кое и кога е уморна од животната судбина, сепак може да ни понуди радост и среќа, оптимизам и надеж затоа што ова е такво битие онтолошки, надвор од општествените улоги. Таа сака да „цвета”, да ужива во слободата како основен човечки идентитет. 

Оваа изложба ни кажува за потрагата по изгубен мистицизам или неоткриена духовност. Таа ги карактеризира делата на сликарот Акиме Насуфи Реџепи како фрагменти од реалноста претставени во една конзистентна динамична целина, што одговара на силниот ритам на сликовната и структурната целина. 

На овој начин, средбата на реалното и имагинарното се случува истовремено во иста материја, бидејќи тоа е и егзистенцијалната реалност – илузорна и реална! 

  

Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип 

Сподели на Facebook и Twitter