GRIT велнес ќоше – креира решение за ментално здравје

Проектот го опфаќа источниот регион, а финансиски е поддржан од Националниот младински совет на Македонија преку проектот "Социјално претприемништво за младинско вработување"

GRIT велнес ќоше, креираа програма за девојки/жени од 15-29 години, кои се соочуваат со ограничени можности или одредени предизвици. 

Тимот го сочинуваат искусна менторка, психотерапевтка и јога инструкторка, кои ќе ве водат низ менторски и терапевтски сесии, како и телесни вежби. 

Можете да се пријавете на  линкот  https://forms.gle/tfLVG9usJ14JGdHt9 до 10.06.2023 година, до 23:59 часот.   

За повеќе информации и прашања, контактирајте ги на 

 ngo.grit@gmail.com 

Проектот го опфаќа источниот регион, а финансиски е поддржан од Националниот младински совет на Македонија преку проектот “Социјално претприемништво за младинско вработување”. 

За повеќе детали, посетете ја нивната веб-страница: 

 http://gritngo.nicepage.io/Grit-wellness.html   

Сподели на Facebook и Twitter