Јавување на Миле Митрев за новините во сообраќајот во Пробиштип

Три нови еднонасочни улици и следни предвидени активности за сообраќајот во градот

Сподели на Facebook и Twitter