Реализиран уште еден дел од програмата за поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на сообраќајниците во Пробиштип

Поставени т.н. лежечки полицајци кај основните училишта

Општина Пробиштип продолжува со поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на сообраќајниците, како дел од сообраќајниот проект, за поголема безбедност на учениците во сообраќајот.

Сподели на Facebook и Twitter