“Доделени наградите на најдобрите ученици од ликовниот и литературен конкурс”

По распишаниот ликовен и литературн конкурс, а по повод патрониот празник на СОУ „Наум Наумовски Борче„ Пробиштип, еве го списокот на најуспешните ученици од средното и основните училишта од општината

По повод одбележувањето на патрониот празник на нашето училиште “Наум Наумовски-Борче” распиша ликовен и литературен конкурс. По разгледување на пристигнатите ликовни творби на ликовниот награден конкурс на слободна тема: “Мојата порака низ времето”, комисијата одлучи за распределбата на првите три наградени места за основно образование:

I место-Шифра ДД – Дино Душанов VI-б ООУ “Браќа Миладиновци”

II место-Шифра Цртеж – Бојана Ангеловска IX-a ООУ “Браќа Миладиновци”

III место-Шифра Пролет – Анастасија Коцева IX-1  ООУ “Браќа Миладиновци”

Првите три наградени места за средно образование:

I место- Шифра Месечината– Меланија Данилова I3 СОУ “Наум Наумовски-Борче”

II место- Шифра Шампион 14 – Мартин Арсов II3  СОУ “Наум Наумовски-Борче”

III место- Шифра Сонцето –Сара Апостолова I3 СОУ “Наум Наумовски-Борче”

По разгледување на пристигнатите литературни творби на литературниот награден конкурс на слободна тема: “Мојата порака низ времето”, Комисијата одлучи за распределбата на првите три наградени места за основно образование:

I место-Шифра: Птица 1103 – Бранкица Стојмировска VIIв ООУ “Никола Карев” Ментор: Маријана Ефремова Кралевска

II место-Шифра: Ламар – Атанас Ковачев VIII ООУ “Никола Карев” Ментор: Маријана Ефремова Кралевска

III место-Шифра: Ѕвездa – Ѕвездан Благоевски ООУ “Браќа Миладиновци” Ментор: Билјана Адраманова

Првите две наградени места за средно образование:

I место- Шифра: Љубов, мир и слобода– Мелани Блажевска II2 СОУ “Наум Наумовски-Борче” Ментор: Надица Милосова

II место- Шифра: Живот –Ана Ефремовска I3 СОУ “Наум Наумовски-Борче” Ментор: Елвира Јакимовска

Василија Василева

 

 

 

Сподели на Facebook и Twitter