,,Крени глас против врсничкото насилство ” – ООУ „Никола Карев“ Пробиштип

Учениците дадоа заклетва дека нема да учествуваат и ќе се спротистават на секој вид на врсничко насилство
Сподели на Facebook и Twitter