Мелани Добревска 9 одд од ООУ ,, Никола Карев” наградена од Босна и Херцеговина на меѓународен литературен конкурс

Радоста е поголема кога успехот ќе ја премине границата на нашата држава
Сподели на Facebook и Twitter