ООУ „Никола Карев“ – Регионален натпревар по англиски јазик

Учениците од ООУ „Никола Карев“ кои се пласираа на државниот натпревар по англиски јазик

На 08.04.2023 год. се оддржа регионален натпревар по англиски јазик ( во Штип ) на кој учество зедоа пет наши ученици од петто до деветто одделение и тоа: 

Мила Ивановска– Vб 

 Петар Митковски– VIв 

 Христијан Иванов– VIIб 

 Јана Стојмировска– VIIIа 

 Андреј Радојковски– IXа 

 Сите пет ученици се пласираа за учествто на државен натпревар 

БРАВО УЧЕНИЦИ… 

Успешно и на следното ниво 

 ООУ „Никола Карев“ Пробиштип 

Сподели на Facebook и Twitter