ООУ „Браќа Миладиновци“ – Регионален натпревар по англиски јазик

Резултати на учениците од ООУ „Браќа Миладиновци“ од натпреварот по англиски јазик

На 08.04.2023 година во општина Штип се одржа регионалниот натпревар по англиски јазик во организација на ЕЛТАМ.Согласно освоените поени следниве ученици од нашето училиште ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип, се стекнаа со право да учествуваат на државниот натпревар: 

  V одделение: 

Алекс Насевски – 2 место-ментор Христина Ѓорѓиева 

Лара Милошевска– 2 место ментор Наташа Милисова 

VI одделение: 

Лука Ратески– 2 место, ментор Јулијана Маркова Георгиевска 

VII одделение: 

Михаил Давитков– 3 место, ментор Деспина Трајкова-Гочевски 

VIII одделение: 

Калина Кузманова– 3 место, ментор Јулијана Маркова Георгиевска 

IX одделение: 

Јована Димитриевска– 3 место, ментор Наташа Милисова. 

Честитки за сите ученици и многу успех и на државниот натпревар 

ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип 

Сподели на Facebook и Twitter