Тим Сезнајковци: Натпревар по ПРИРОДНИ НАУКИ

Резултати на учениците од ООУ „Никола Карев“ Пробиштип

На 10 март 2023 година се одржа натпревар по ПРИРОДНИ НАУКИ и како училиште бележиме резултати со следниве ученици:

4одд.

Дамјан Младеновски – прва награда

Јаков Трајчевски – прва награда

Антигона Томевска – втора награда

Максим Донев – втора награда

Хана Ластова – втора награда

5 одд.

Стефан Петковски – трета награда

6 одд.

Бојан Тасевски -прва награда

Милан Петков – прва награда

Сара Јовановска – прва награда

Дарко Заревски – трета награда

Продолжете со уште поголеми успеси и на следното скалило

Сара Јанева

Сподели на Facebook и Twitter