Тим Сезнајковци:150 наслови на книги на англиски јазик донација од International Book Project (IBP)

Збогатена библиотеката на ООУ „Никола Карев“ Пробиштип за нови 150 книги

По успешно потполнета апликација во месец Декември, во нашето училиште пристигнаа повеќе од 150 наслови на книги на англиски јазик донација од International Book Project (IBP). IBP e меѓународна организација која донира учебници, научни, референтни книги и белетристика на англиски јазик со седиште во САД.

Сара Јанева

Сподели на Facebook и Twitter