Останати објави

Ваш термин

АНЕМИЈА ВО БРЕМЕНОСТ

Анемијата во бременост ретко кога е проблем сама по себе, па и покрај терапијата од моите искуства не се постигнува забележително покачување на Hb. 

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ