Нови социјални мерки на општина Пробиштип за 2024 година

Дел од социјалните мерки на општина Пробиштип за 2024 година

Дел од социјалните мерки на општина Пробиштип за 2024 година се: 

  • бесплатен топол појадок за секој ученик од прво до петто одделение и 
  • бесплатна градинка за дечиња од 8 месеци до 6 години за семејства чиишто примања не надминуваат 60.000 денари; за деца со посебни потреби; и за деца на самохрани родители кои се корисници на право на гарантирана минимална помош. 

Општина Пробиштип продолжува да работи за подобри услови на сите граѓани. 

 Општина Пробиштип 

 

 

Сподели на Facebook и Twitter