планинарење

Спорт

СПД Пробиштип : Освоен врвот Плоча на Шар Планина

Целата планинаска огранка Плоча се протега во меридијански правец север-југ, а се испушта од Црн Врв на главниот срт со кој е поврзува преку планинските гребени и врвови Кучибаба, Рогопеч, Сува Дупка и Коњушка кон северозапад. На тесниот срт на Плоча од север кон југ се издигнуваат три врвови од кои највисокиот 2375 метри, по кој следи 2223 м и завршува со врвот Врчик висок 2094 метри, а поради својата издолженост и зарамнетост на делумно карпестиот срт можно е и да го добил своето име, за кое пак постои и народно предание.

Прочитај повеќе »