практични совети за здравјето

Здравје

МОРБИЛИ ( Мали сипаници )

Осипниот стадиум трае 5-6 дена, а се повлекува по истиот редослед како што се појавувал, од главата па надолу. Потоа почнува постепено подобрување на состојбата и целата болест, ако нема посериозни компликации трае две недели.  

Прочитај повеќе »
Здравје

ОСТЕОПОРОЗА

Дијагнозата се поставува со дензиметрија и секоја постара особа треба превентивно да ја направи преку својот матичен лекар

Прочитај повеќе »
Здравје

КРОНОВА БОЛЕСТ

Со рано откривање на болеста и соодветна рана терапија, како и правилен начин на исхрана, болните од Кронова болест може да живеат нормален, квалитетен и долг живот

Прочитај повеќе »
Здравје

ПАРКИНСОВА БОЛЕСТ

Со навремена и соодветна терапија паркинсовата болест може успешно да се третира со што на пациентот ќе му се овозможи нормално и самостојно извршување на секојдневните активности

Прочитај повеќе »