Програма за одбележување на 28 Август Пробиштип 2022