Младински центар – безбеден простор на младите

Младинскиот центар е место каде младите можат да го поминуваат слободното време.

Младинскиот центар е место каде младите можат да го поминуваат слободното време. И покрај тоа ние им нудиме разни активности каде младите можат да учествуваат и покажат своите таленти. До сега успешно се спроведуваат англискиот клуб, дебатниот, драма клубот а во блиска иднина планираме нови активности како што се книжевниот клуб и клубот за компјутерски вештини.

Евгенија Петрова

Сподели на Facebook и Twitter