Домот на културата ,,Злетовски Рудар” од Пробиштип со нова повеќенаменска просторија

Нова повеќенаменска просторија каде што порано беше сместена минеролошката збирка.
Преку проектот ,,Лесново наназад 2″ избран на Годишните конкурси за финансирање на проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2022 година, ја уредивме просторијата каде што порано беше сместена минеролошката збирка.
Од денес, Домот на културата има нова повеќенаменска просторија каде ќе се одржуваат повеќе културни настани.
Сподели на Facebook и Twitter