ЈАВЕН ПОВИК ЗА КАНДИДИРАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА МЕСТНИ КОМИТЕТИ НА ВМРО-ДПМНЕ ОК ПРОБИШТИП

Сите кандидати имаат еднакви шанси да бидат избрани, зависно од личните квалитети, успесите во минатото и визијата за иднината а кои ги споделуваат политиките на ВМРО-ДПМНЕ, визијата за развој на Општина Пробиштип и Република Македонија.

ОК НА ВМРО-ДПМНЕ ПРОБИШТИП РАСПИШУВА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЛЕДНИТЕ МЕСТНИ КОМИТЕТИ:

》МК КАРПОШ
》МК СРЕДНА НАСЕЛБА
》МК СТАРА НАСЕЛБА
》МК НАСЕЛБА ПРОБИШТИП
》МК КАЛНИШТЕ
》МК КАМЕЊАР
》МК ЗЛЕТОВО
》МК ДОБРЕВО
》МК ДРЕВЕНО
》МК СТРМОШ
》МК РАТАВИЦА
》МК ПИШИЦА
》МК ТРИПАТАНЦИ
》МК ПЛЕШЕНЦИ
》МК НЕОКАЗИ
》МК ТУРСКО РУДАРИ

Врз основа на член 67 од Статутот на ВМРО-ДПМНЕ и Одлука бр.1702-5/1 од 10.09.2022 година на ВМРО-ДПМНЕ ОК Пробиштип, се објавува Јавен Повик за кандидирање на Претседатели на Местни Комитети на ВМРО-ДПМНЕ ОК Пробиштип. Кандидатите за претседатели треба да достават биографија (CV) и кратка програма за работа. Кандидатите треба да се членови на ВМРО-ДПМНЕ.
Кандидатите потребните информации треба да ги достават до 25.09.2022 година преку електронска пошта  ok-probistip@vmro-dpmne.org.mk
Сите кандидати имаат еднакви шанси да бидат избрани, зависно од личните квалитети, успесите во минатото и визијата за иднината а кои ги споделуваат политиките на ВМРО-ДПМНЕ, визијата за развој на Општина Пробиштип и Република Македонија.
Со почит,
ВМРО-ДПМНЕ ОК Пробиштип

 

Сподели на Facebook и Twitter